Nieuwsbrief

 

Social Media

Twitter Facebook-logo YouTube google plus_official_logo

 
 
Home Steun notariële akte

Schenking met notariële akte

Periodieke schenkingen zijn onder daarvoor geldende voorwaarden volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Dat is voordelig voor u en voor ons.


Voorwaarden

  • De schenking is voor minimaal vijf jaar vastgelegd in een notariele akte.
  • De begunstigde is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Stichting Musica Amphion is met ingang van 2 juli 2010 door de Belastingdienst aangewezen als ANBI.

Waarom een periodieke schenking?
Een periodieke schenking met een notariële akte kunt u volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u 34% tot 52% van uw gift terug van de Belastingdienst. In tegenstelling tot "normale" giften, is er bij een periodieke schenkingen geen drempel.

Hoe werkt  het?

Stap 1

U meldt uw schenking aan op de website van onze notaris van de Schenkservice,

of 

U vult het aanmeldformulier in en stuurt een afdruk hiervan op. 

Stap 2 Onze notaris maakt de concept akte van schenking op.
 
Stap 3 Wij sturen u de concept akte per post toe.
 
Stap 4 U stuurt 1 exemplaar van de akte ondertekend retour, samen
met een kopie van uw (geldige) paspoort of rijbewijs.
 
Stap 5 Onze notaris passeert de akte en stuurt u een afschrift ervan.

Met deze akte heeft u het bewijs voor de Belastingdienst dat
uw giften volledig aftrekbaar zijn.
 
Stap 6 Uw donatie wordt verwerkt.

Het donatiebedrag betaalt u op de manier die u aangaf op het
aanmeldformulier. Bijv. jaarlijks, d.m.v. automatische incasso
of bankoverschrijving.

 

Verschil met gewone giften
Gewone giften, zónder notariele akte, zijn beperkt of zelfs niet aftrekbaar. Fiscaal voordeel bij normale schenkingen is er alleen wanneer men tussen de 1% tot ten hoogste 10% van het bruto (verzamel-)jaarinkomen schenkt met een minimum bedrag van € 60.

Rekenvoorbeeld
U heeft een verzamelinkomen van € 35.000,- (belastingtarief van 42%) en u schenkt jaarlijks € 400,-. Bij een gewone gift is uw drempel dan € 350,-. Het meerdere € 50,- is aftrekbaar. U krijgt € 21, - terug via uw aangifte inkomstenbelasting.

Bij een periodieke schenking is er geen drempel of maximum. Schenkt u €400 jaarlijks met een notariele akte, dan krijgt u 42% van uw schenking terug via uw aangifte inkomstenbelasting. U krijgt nu dus maar liefst € 168,- terug in plaats van € 21,-. De schenking kost u netto € 232,- in plaats van € 379,-, een verschil van € 147,- per jaar.
Op de website van de Schenkservice kunt u uw belastingvoordeel precies berekenen. Op www.belastingdienst.nl/giften vindt u meer informatie over de regelingen.

Gratis Gouden Tip!
U kunt natuurlijk ook besluiten om het belastingvoordeel aan ons "weg te schenken". In bovenstaand voorbeeld kunt u dan jaarlijks € 952 aan ons overmaken, terwijl dat u dankzij de belastingteruggave feitelijk maar € 400,- kost!

Hartelijk dank voor uw steun!

 
 
 

 

Laatste nieuws

Binnenkort